Maklumat Pembekal

Berikut adalah maklumat pembekal yang boleh digunakan untuk Car Wash

Pencuci dan Polish,Wax

Water Jet dan Vacuum